Predavanja fizioterapeuta i rekreacija za starije – sportska dvorana PŠ Dobrinj