Rekreacija za djecu školske dobi – PŠ Eugen Kumičić, Mošćenička Draga